Politechnika Wrocławska

Referent administracyjny przy rekrutacji (lato 2009)
Technik informatyk (2007-2008)
Referent administracyjny przy zapisach (2002-2008)